• utworzono
  • zmodyfikowano 26-02-2013

ResearchBlogging.org

O Anti-Genowej  metodzie leczenia nowotworów szczepieniami właściwie wszystko można przeczytać w poświęconym jej artykule, który przytaczam poniżej. Ponieważ wielu Czytelnikom szkoda  czasu (być może słusznie) w skrócie polega  ona na:

  • wyekstrahowaniu komórek rakowych
  • dokonaniu w nich zmian genetycznych przy pomocy wirusowego "wektora". Zmiany te uniemożliwiają ich normalny rozwój i namnażanie w organizmie człowieka
  • namnożeniu komórek w sztucznym środowisku
  • wszczepieniu tak zmienionych komórek do ludzkiego organizmu

Wszczepione zmienione komórki rakowe mają stymulować układ odpornościowy do walki z nowotworem. Jednak wystarczy co nieco poczytać o dotychczasowych badaniach nad rakiem, aby wiedzieć, że podobne próby jak dotąd nic szczególnego nie wniosły. W przypadku jawnych klinicznie nowotworów, makroskopowo widocznych guzów - już nie możemy liczyć na skuteczność tak prostych metod, jak uodpornienie  komórkami nowotworowymi, nawet o zmienionym fenotypie.

Gdyby uodpornienie komórkami nowotworowymi coś dawało - nowotwór po prostu byłby się nie rozwinął. Tak właśnie często się dzieje na wczesnym etapie karcinogenezy, w organizmie człowieka ciągle powstają i są niszczone komórki nowotworowe. Czasami jednak nie są niszczone, istnienie guzów dowodzi, iż proces karcinogenezy "przełamał" wstępną obronę układu odpornościowego.

Nikt oczywiście nie zabrania podejmowania takich badań, rzecz się komplikuje, gdy przyjdzie do leczenia ludzi i rozstrzygania spraw etycznych. Komisje bioetyczne biorą na siebie ciężar odpowiedzialności zezwolenia na badania zbędne rzeczy już przebadanych, aktualnie (2010 r.) były to komisje w Kolumbii.

To tyle o szczegółach biologicznych, przejdźmy do socjologicznych. W tej dziedzinie nie jestem fachowcem, jednak obserwując pomienioną działalność, można znaleźć pewne cechy  wzbudzające - jak to opisuje Bart - detektor bzdetu:

1.Problemy z terminologią - w tym wypadku Anti-Gene Anti-IGF-1. Metoda nie polega przecież na modyfikacji genetycznej komórek guza nowotworowego czy komórek gospodarza, co sugeruje nazwa. "Prawdziwe" próby terapii genowej polegają na wprowadzeniu wektora dokonującego zmian genetycznych "in vivo" do organizmu chorego. Podobny proces myślowy zachodził u konstruktorów samochodu na wodę - stworzyli terminy Aquyygen oraz HHO, aby czytelnik nie pomyślał, że ich instalacje produkują zwykłą mieszaninę tlenu i wodoru.

2.Liczne, mnogie i zmieniające się miejsca afiliacji - Collegium Medicum Jagiellonian University Cracow Poland, L. Rydygier Medical University Bromberg (Bydgoszcz) !!! Faculty of Medicine Cartagena's University Cartagena de Indias Colombia, Faculty of Medicine,La Sabana University Chia Autopista Norte de Bogota Colombia, Paul Brousse Hospital Paris XI University.

3.Wątek finansowy - autor metody sprzedawał produkowaną przez siebie szczepionkę, jednocześnie otrzymując finansowanie na badania ze źródeł publicznych.

4.Problemy z tytułami, stopniami naukowymi i prawami do wykonywanego zawodu - autor jest doktorem nauk przyrodniczych,  był zatrudniony na uczelniach medycznych na stanowisku profesora, ale nie ma prawa wykonywania zawodu lekarza, zatem nie ma prawa decydować samodzielnie o leczeniu kogokolwiek.

5.Na koniec ostania rzecz - osoba ta twierdzi, iż przybyła do Polski leczyć ludzi na prośbę  Jana Pawła II.

Trojan, J., Pan, Y., Wei, M., Ly, A., Shevelev, A., Bierwagen, M., Ardourel, M., Trojan, L., Alvarez, A., Andres, C., Noguera, M., Briceno, I., Aristizabal, B., Kasprzak, H., Duc, H., & Anthony, D. (2012). Methodology for Anti-Gene Anti-IGF-I Therapy of Malignant Tumours Chemotherapy Research and Practice, 2012, 1-12 DOI: 10.1155/2012/721873