W obronie luksusu

  • utworzono
  • zmodyfikowano 14-12-2013

Czytacie blogi Rafała? Jeśli Szanowna Czytelniczko/Szanowny Czytelniku trafiła(e)ś na mój - to pewnie tak.

banner_np_sm

Jednym tematów często poruszanych przez redaktora Genome Biology jest świat czasopism naukowych i ich problemów - wskaźników, recenzentów, opłat, filozofii Open Access. Zrozumiałe, że Autor deklaruje się jako zwolennik ruchu "otwartych" czasopism, gdzie treść udostępniana jest bez dodatkowych opłat, opłaty za to ponosi prezentujący publikację. Otwarte czasopisma siłą rzeczy stają w opozycji do tradycyjnych, udostępnianych za opłatą, czasami niezwykle wygórowaną. Uzasadnieniem takiej polityki ma być wysoki poziom merytoryczny, obrazowany przy pomocy wskaźników typu "impact factor", którymi czołowe naukowe periodyki dumnie się szczycą.

NREndo

Polityka Prywatności

  • utworzono
  • zmodyfikowano 22-03-2013

Zgodnie z aktualnymi wymogami Unii Europejskiej i polskiego prawa - każdy serwis internetowy musi przedstawić informacje, jakie dane o użytkownikach zbiera, co z nimi robi  i do czego je wykorzystuje. 

W szczególności musi  uzyskać zgodę na przechowywanie informacji w urządzeniu użytkownika i korzystanie zeń. W praktyce wygląda to tak, iż informacje przechowuje się przy pomocy plików cookies`, zgodę uzyskuje się poprzez konfigurację przeglądarki.

Safari 2

Zakres zarejestrowanych wskazań leków

  • utworzono
  • zmodyfikowano 26-02-2013

Odpowiadając na liczne zapytania dr Google (jak tuszę są to zapytania Kolegów) chciałem coś napomknąć o problemie nazywającym się:

 "We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji"

Jest to oczywiście sformułowanie z listy refundacyjnej, czyli  "Wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych" - opublikowanego w formie załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia. Większość leków jest właśnie refundowana w zakresie owych zarejestrowanych wskazań.

Zamieszanie z receptami - próba analizy i rozwiązania problemu

  • utworzono
  • zmodyfikowano 26-02-2013
Aktualne uregulowania prawne dotyczące leków refundowanych z punktu widzenia lekarza zawierają dwa poważne utrudnienia, będące przedmiotem uzasadnionych protestów. Lekarz na recepcie ma wskazywać stopień refundacji leku. Tymczasem w wykazie leków refundowanych widnieje kilka tysięcy pozycji na 200 stronach -  nie każdy potrafi się jej nauczyć w całości w dzień (ja na pewno nie, nie jestem Idolem),  zwłaszcza tak nieistotnej z punktu widzenia lekarskiego cechy jak refundacja.  Nie  w każdym gabinecie lekarskim jest komputer aby to sprawdzać, czas też nie jest z gumy.

Konkurs

  • utworzono
  • zmodyfikowano 26-02-2013

Oto fragment z najnowszego rozporządzenia prezesa NFZ w sprawie ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego:

Nie kwalifikuje się do rozliczenia świadczenia specjalistycznego, dotyczącego tego samego problemu zdrowotnego, udzielonego w danym zakresie świadczeń, przez tego samego świadczeniodawcę, w okresie 30 dni przed wykonaniem świadczenia specjalistycznego kompleksowego.